Skip to content →

Cecilie Staude: Forståelsen av sosiale medier

Cecilie Staude innledet forelesningen med å fortelle oss følgende:

«Er du ikke tilstede på Facebook, går du glipp av veldig mye”.

Sosiale medier representerer i dag mye mer enn oppdateringer og informasjon fra venner og bekjente. Sosiale medier handler i stor grad om formidling av kommunikasjon og kunnskap. Vi får veldig mye erfaring gjennom å sette oss inn i kjente personers hverdag og hvordan disse opererer i sosiale medier.

Vintage-social-media

Hvordan kan disse kanalene være effektive og hvordan kan de brukes på en annen måte?

Skal du nå alle i dag med ditt budskap, (for eksempel å selge et produkt eller rekruttere velgere til et parti), må man i stor grad dele seg opp i kommunikasjonen. Den største utfordringen mange virksomheter i dag har, er så skaffe seg nok kunnskap om medievaner til å forstå hvor det er man faktisk skal kommunisere. Selv, mener Cecilie Staude at hun blir overrasket over hvor lite kunnskap bedrifter har om dette.

 

Utfordringen i dag..?

Utfordringen i dag er derimot å forstå at medievanene er i endring. Det handler om hvem som skal nås og hva som er målet med det som skal kommmuniseres med. For det er nettopp dette som legger føringer for hvem man skal henvende seg til (målgruppen).

 

Et av Cecilie Staudes mange avgjørende tips: 

 • Ha en plan om å forankre bruken av sosiale medier på en fornuftig måte for å gjøre kanalene verdifulle å kommunisere i for å nå målene man har satt seg.
 • Facebook er ikke det samme som Twitter, Twitter er ikke det samme som Instagram.

 

Hvordan bruke kanalene riktig? Dagens unge har en fordel

Dagens unge har et fortrinn i å se potensiale som ligger i de ulike kanalene, og hvis man tar med seg mye av den private bruken inn i en profesjonell sammenheng, får man et fortrinn som kan være av fordel.

Det handler om å skaffe seg verdi og brenne for å bruke kanalene. På den måten blir man gode på å bruke dem privat, slik at man kan forstå hensikten med dem og sette seg bedre inn i en profesjonell setting.

«Å bli god til å bruke disse kanalene er med andre ord som å lære seg så svømme, du må øve og øve, spørre om hjelp – også blir du god.» 

Det som er viktig å vite er at sosiale medier bare er kanaler. Det kommer stadig flere, noen blir mindre relevante for en periode og andre blir helt borte. Det handler om å dra med seg mye av den kunnskapen man har lært fra før av, for eksempel forbrukeratferd, ledelse og markedsføring inn i disse kanalene.

«Dette betyr at man bruker ”gammel” teori i en ny kontekst og former det på en annen måte.»

 

Hva irriterer Cecilie Staude? 

Hvor mye negativitet og hvor mange negative sider sosial-mediebruk blir knyttet til.

 • Hvor mye det skader barn og unge..
 • Hvordan sosiale medier ødelegger håndskriften..
 • Hvordan sosiale medier stjeler konsentrasjonsevnen..
 • Hvordan bruken av sosiale medier blir en tydelig indikator på nettmobbing og skadelig påvirkning..

 

Å håndtere sosiale medier på en annen måte: politikk og rekruttering

I dag benytter politikere sosiale medier for å fremme sine meninger. De kommuniserer til de de allerede har (likes og følgere).

«Årsaken til at politikerne begynte å se potensiale i sosiale medier, var for å nå fremtidens velgere.»

Med 50 % som bruker stemmeretten sin, var dette en oppvekker til å gjøre noe annerledes. At politikere håndterer sosiale medier gir en mulighet for å rekruttere nye velgere.

«Det nytter ikke å sitte på Nrk halv 10 på en tirsdag og stille til debatt for å rekruttere unge, for ingen ser på dette.»

Her måtte man tenke annerledes og begynne å kommunisere i andre kanaler. På den måten begynte politikerne å etablere seg i andre medier. De tenkte derfor på hvilke medier det var/er ungdommer bruker, og hvordan de skulle kommunisere for å nå det ønskede publikum.

«Sosiale medier ble derfor supplerende tilleggskanaler.» 

 

Dagens primærkilder for unge

Brukerne på Facebook i alderen 16-24 år, trykker seg i dag inn på nyhetslenker på Facebook. Disse er deres primærkilder og blir benyttet for å kunne holde seg oppdatert på politikk og samfunn. Dette betyr at barn/ungdom i denne alderen er mer oppdatert på nyheter hentet fra disse kanalene, enn hva deres foreldre er, som holder seg oppdatert i form av nettaviser, magasiner eller papirutgaver.

Hva betyr dette?

«Jo, det handler om hvilken kanal man kommuniserer til og hvordan man kommuniserer.»

 

Tall fra medietilsynet viser at 1 av 3 barn mellom 5 og 8 år eier eget nettbrett. Hva betyr dette for merkevarer?

«I stedenfor å tenke at en Ipad ødelegger for håndskriften, se på de mulighetene et nettbrett kan skape.»

En Ipad kan tilrettelegge og tilpasse den individuelle. Det handler med andre ord om å se verdien som ligger i de sosiale mediene som læringsverktøy og med den delingskulturen som er nå. Det handler om å mulighetene, ikke bestemme seg for at de er blitt en trussel som aldri vil forsinne.

 

En tanke for fremtiden

Fremtidens studenter og forbrukere vil fortsette å tilegne seg en sosial medie-kompetanse som kommer til å bli viktigere og mer avgjørende. Dette betyr at dersom bedrifter/organisasjoner ikke forstår dette og skaffer seg denne kompetansen (som gjør at man kan møte fremtidens kunder), vil det oppstå et problem og man vil få motsatt virkning.

«Det handler ikke bare om i dag og i morgen, men fremtiden.» 

Dersom man skaffer seg kunnskap som er viktig for å møte denne utfordringen, vil man etterhvert forstå at det som for mange kan oppfattes umulig, vil oppfattes som en mulighet for deg.

 

Sosiale medier som et forsterket demokrati 

Sosiale mediers vekst skaper også en form for forsterket demokrati med større muligheter for å ytre meningene sine.

Administrerende direktør i Vistit Oslo, Bente Bratland sier, ”vi er mer opptatt av hva vi hører fra andre, enn hva merkevaren sier”.

Og hva betyr dette? Vi er med andre ord mindre opptatt av hva vi hører fra andre, enn hva merkevaren sier selv. Dette vil si at vi er mindre avhengig av det som kommer fra merkevarer enn noen gang tidligere, fordi vi får den informasjonen vi trenger fra andre. Andres meninger er mer troverdige.

 

Hva er det som egentlig er så positivt med sosiale medier?

En enorm fordel som bare får større og større utvikling, er delingskulturens enorme vekst. Delekulturen som sosiale medier fremmer, gjør at folk får lyst til å hjelpe hverandre. Vi ønsker å hjelpe fordi det får oss til å føle oss viktige.

«Internettet skaper større potensiale for å nå raskere og bredere ut med sitt budskap eller viktig informasjon.»

Delingsøkonomien 

 • Delingen i sosiale medier representerer også deler av dette og det blir mindre viktig å eie og bedre å leie, fordi det er lett tilgjengelig uavhengig av hvor man befinner seg.

 

Betydningen av Word of Mouth-effekten

Vi er svært opptatt av hva andre mener om det vi skal ta en beslutning om. Dette viser at vi faktisk er mer opptatt av hva forskjellige typer menneskers beslutninger er, enn hva vi selv hadde valgt alene. På bakgrunn av andres meninger tar vi beslutninger, fordi vi blir påvirket og ønsker å gjøre ta de rette valgene.

 

Så, hvordan skille seg ut i sosiale medier?

Ved å gjøre noe man kan kjenne seg igjen i. Å benytte innholdsmarkedsføring, også kalt content marketing lager man situasjoner man andre kjenne seg igjen i.

«I stedet for å reklamere for et produkts egenskaper og fordeler, kan man skape situasjoner og hendelser tilknyttet et produkt. På den måten blir det ikke oppfattet som et salg, og følelser spiller inn.»

 

Et siste tips du må ta med deg videre.. 

Det er også viktig å ikke være så opptatt av hvor mange følgere man har. Det er faktisk kvaliteten på relasjonen som er avgjørende. Man må jobbe for at kundene blir dine ambassadører slik at de kan hjelpe deg og anbefale deg videre.


Dette innlegget er skrevet er i hovedsak skrevet som en oppsummering av vår nåværende foreleser, Cecilie Staude. 

Kilder:

 • Foreleser, Cecilie Staude
 • Bilde, hentet fra wronghands1.wordpress.com by John Atkinson.

 

Please share my information and spread the word:

Published in Cecilie Staude - Inspirasjon Digital markedsføring Uncategorized

6 Comments

 1. […] at man føler seg verdifull når andre får nytte av det man deler. Vi liker å føle at vi kan hjelpe andre. Dette erfarte jeg når jeg engasjerte meg i #hjelmsveis. Noe av det første jeg gjorde var […]

 2. […] For å differensiere seg og bli lagt merke til, er det helt avgjørende å beherske bruken av sosiale medier og de mulighetene kanalene gir. Utfordringen er å vite hvordan budskapet skal spres, samt hvilke sosiale medier som skal benyttes. De mest sentrale kanalene i dag, er Facebook, Twitter, blogg og Instagram. For å mestre bruken av de ulike kanalene, er det helt avgjørende å beherske kanalenes hensikt og funksjoner. Jeg har skrevet et innlegg om forståelsen av sosiale medier, inspirert av Cecilie Staude som du kan… […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *