Skip to content →

Digitale markedsføringstrender for 2015

Topp 3 trender:

Content-Marketing – Mobil-markedsføring – Remarketing 


1. Content-Marketing/Innholdsmarkedsføring

Ifølge kilden Retriever, har begrepet Content Marketing/innholdsmarkedsføring hatt en økende utvikling de siste tre årene i norske medier. Begrepet i seg selv er ikke nytt, men oppfattelsen av begrepet har vært i forandring. Definisjonen ble likevel lansert av Joe Pulizzi i 2001 som også var grunnleggeren av Content Marketing Institute (CMI). Organisasjonen fører utdanning innenfor innholdsmarkedsføring.

Joe Pulizzi definerte begrepet slik:

”Content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant Skjermbilde 2015-02-19 kl. 22.46.42og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe – med et mål om å stimulere til lønnsom kundeatferd.” (E-bok)

Dette betyr at begrepet kan bidra til en rekke forretningsmål som blant annet bygging av kjennskap, utvikling av preferanser, salg, kundetilfredshet, drive rekruttering og spare kostnader.

Men hvor bra innhold bør det egentlig være?                                 

Verdifullt innhold for forbrukere underholder, inspirerer, utdanner, forenkler, opplyser, hjelper eller gjør målgruppen smartere. Til forskjell fra tradisjonell markedsføring som innebærer en logo eller et budskap som eksponeres over tid (pristilbud kampanjer osv.), er innholdsmarkedsføringens oppgave å skape verdi til målgruppen i stedet for å benytte reklame som kun omhandler et produkts fordeler.

Som Pulizzi nevner, så er det viktig å slutte å bare tenke salg og heller begynne å hjelpe kunden.

Hva kjennetegner de som opplever god og betydelig effekt av innholdsmarkedsføring?

Ifølge analysen til TNS Gallup er det fire forhold som har stor betydning for om man oppnår den ønskede effekten.

 1. Dedikasjon (hvordan man har en ansvarlig for content-marketing internt i organisasjonen)
 2. Relevans (spredning, engasjement og målrettet distribusjon)
 3. Analyse (hvorvidt man evner å måle, lære og justere seg)
 4. Strategi (hvorvidt man har en strategi for innholdsarbeidet)

Professor og doktor Matt Heinz skrev:

«Content marketing er den nye valutaen i markedsføring. De som har det beste innholdet er allerede i ferd med å vinne, men det er nok av tid til å ta igjen forspranget.”

 

Den strategiske bruken av innholdet i markedskommunikasjonen kan foregå på tre nivåer. Modellen er utviklet av grunderen i Skyword Tom Gerace;

 1. Kjerneinnholdet (som innebærer produktene, tjenestene, merkevaren eller bedriften din). Hensikten er å drive salg og bygge kundetilfredshet.

De neste to nivåene er hva som faktisk definerer Content Marketing. Her møter man målgruppen som hjelper (ikke selger), noe som gir verdi ut over produkt og tjenestenivå. De mest brukte formene for CM er:

 1. Innhold relatert til merkevaren (Her er innholdet relevant og nødvendig for det merkevaren innebærer). Samtidig som det er viktig at selskapet er en troverdig avsender overfor sin målgruppe. Et eksempel: E-bøker.
 1. Innhold som definerer merkevaren tydeligere (Ytterst i sirkelen til Gerace, finner vi innhold som appelerer til målgruppens livsstil og verdier). Et eksempel: Energidrikken Red Bull som assosieres med sportsverdenens ekstreme opplevelser.

Disse innholdene viser med andre ord en historie om bedriften eller merkevaren, og kan dermed skape en verdi for kunden.

Hvilke mediekanaler og distribusjonsformer blir mest brukt? sfdgfhnfd

Ifølge analysen til TNS Gallup fra 2014 er de viktigste kanalene fremdeles egne kanaler (som hjemmesider eller nyhetsbrev), eller Google og Facebook. Den eneste forandringen er at bloggere er inkludert i år.

Eksempler på innholdsmarkedsføring som bedrifter driver med i dag:

Videoserien ”Hjemmefikserne” som ble produsert på vegne av butikkjeden Jernia våren 2013 ble en suksess og ble sett på som en forandring i kjedens nye butikkonsept. Her segmenterte de kundene inn i tre kategorier:

 1. Hjemmekokken
 2. Hjemmedesigneren
 3. Hjemmefikseren

Skjermbilde 2015-02-19 kl. 22.59.36Serien ble sendt på VGTV, hvor den kjente TV-profilen fra programmet Oppgradert, Sigurd Sollien var programleder og delte tips og nødvendige råd til hvordan man kan fikse ting i hjemmet på egenhånd. Programmet var et godt eksempel på det som kan være merkevarelatert CM fordi serien ga nyttig, underholdende, verdifullt og kunnskapsrikt innhold til målgruppen. Serien omhandlet også historier som gjorde at man som seer kunne kjenne seg igjen. I tillegg fikk serien et økende salg, fordi Jernia fremstod svært profesjonelle og skapte et ”oppussingsgen” for nordmenn.

Mye av årsaken til innholdsmarkedsføringens enorme vekst, er grunnet de mange alternativene forbrukere i dag står overfor. Det kan raskt bli vanskelig å tilegne seg kunnskap og mye å velge mellom når mulighetene er mange. Innholdsmarkedsføring kan derfor skape et troverdig innhold som gjør at kjøperen etablerer en langvarig relasjon til deg og din bedrift, dine merkevarer og bedriftens historie. CM er derfor en utvikling som kommer til å vokse og benyttes av flere bedrifter. Dette kommer til å bli viktigere fremover for å skille seg ut, spesielt digitalt. Derfor er det svært viktig at markedsførere skaffer seg kunnskap og innsikt i dette så raskt som mulig for å kunne begynne praktiseringen.

Som CM-eksperten Jon Thomas uttrykte det:

Kunden kaster nødig bort 30 sekunder på å bli avbrutt – men han setter gjerne av 30 minutter for å høre en god historie”.


2. Mobil-Markedsføring

Hva bruker du mobilen til i dag? Til å bare ringe med? Neppe.

Mobilens funksjoner har hatt en enorm vekst de siste ti årene. Fra å bare kunne ringe og sende meldinger, til å spille spill, ta bilder, lage videoer, benytte nettverk og sjekke nettsider, GPS og touch-skjerm.. Og fordi mobiltelefonen er blitt et av de viktigste tilbehørene har også utviklingen vært enorm.

Antall kommersielle budskap har eksplodert i det moderne samfunnet og det blir sagt at vi utsettes for cirka 3000 kommersielle budskap per dag. Antallet har ført til en svekket interesse for reklame på kino eller TV og valgene er blitt så mange at vi har blitt kravstore. Derfor har mobilen blitt sett på som en nyttig verktøy.

Ifølge Google benyttes mobilen i stor grad utenfor hjemmet, på reise, til og fra jobb, på jobb og i butikken. Det er i hovedsak telefonsamtaler og underholdning som er primæraktivitetene vi bruker smarttelefonen til. De desidert største aktivitetene foran spill, er nyheter, Facebook og Instagram. I takt med den enorme utviklingen, er det ikke rart at den nåværende og fremtidige satsingen vil være mobil-markedsføring.

asd

 Innenfor denne mobilmarkedsføringstrenden er det igjen 6 trender: 

 1. Apps
 2. Mobil som responskanal
 3. Direktereklame
 4. Kundeklubber
 5. Differensiering av leverandører
 6. Betaling via mobiltelefon

Etter opprettelsen av Apps fikk mobilmarkedsføringen en stor utvikling. Dette fordi det ble, og i dag blir enklere å laste ned programmer etter behov og interesse. Mobilmarkedsføringen gir en unik mulighet for å nå kunden der den befinner seg, fordi den gir en bredere forklaring på behov og interesser.

«Apple brukte nesten et år på å nå 1 milliard nedlastninger. Neste milliarden brukte de 5 måneder på. Milliard 2, kun tre måneder».

Det vokser. Og det vokser raskt.

Når mobilen benyttes som markedsføringskanal blir det mulig å segmenere kunder for å spisse budskapet. På den måten kan man måle responsen på en kampanje, bygge kundeatabaser og effektivisere markedsføringen.

For å betale for tjenester man ønsker bedre utvalg innen, er det også den siste tiden blitt opprettet en rekke betalingsmetoder for mobiltelefon. Det blir sagt at mobilen er i ferd med å bli det nye bankkortet. Dette i seg selv fremmer og viser veksten av mobilen som verktøy. Allerede høsten 2014 lanserte Apple betalingstjenesten Apple Pay for mobil. Dette skal bidra til å skape større muligheter for kunder som ønsker å gjennomføre betalinger effektivt via mobil.

«Idium.no som ser på 10 digitale markedsføringstrender for 2015 mener at ett av fem salg i 2020 vil komme som resultat av informasjonsinnsamling på telefon eller liknende». 

Fordelen med mobilmarkedsføring:

Skjermbilde 2015-02-19 kl. 23.32.38

1. Målbarhet: Det blir enklere å måle responsen på kampanjer fordi det statistikksystemet skaper kontroll på respons, tidspunkt og inntekter.

2. Oppbygging av kundebaser: Dette kan gjøres ved å utsende til databaser der budskapet gir en merverdi for kunden mer effektivt. Fordi mobiltelefonen er med oss hele tiden og smarttelefonen har økt bruken av mobilen, blir det viktig å spisse budskapet og fremme verdier for kunden.

3. Kostnadseffektivt: Denne løsningen gir også på sikt en kostnadseffektiv markedsføringskanal som gir bedriften økte inntekter. Byggingen av kundedatabasen skaper også en mulighet for dialog med kunder som ønsker å komme i kontakt med din bedrift.

”Det koster fem ganger så mye å få nye kunder som å beholde eksisterende”.

Hvordan er mobilen som kommunikasjonskanal?

SMS-er blir lest med en gang, og det er en personlig kanal. I tillegg til at det skaper interaktivitet og det blir enklere å nå riktig kunde på riktig sted til rett tid. Responsraten er høy, og kunden bruker kort tid på å vurdere innholdet. Ifølge Forrester Research planlegger 75 % av alle markedsførere i USA å bruke mobil i deres marketing-mix.

Som et eksempel på markedsføring på mobil, benyttet halspastill-produsenten CuraMed en kampanjeside på mobiltelefonen. De hadde benyttet en TV-reklame over lengre tid og ønsket å fortsette. Selskapet vurderte både en kampanjeside på mobil og en kampanjeside på nett og stilte seg følgende spørsmål:

 1. Hvor er brukeren når han ser reklamen?
 2. Hvor er det størst sannsynlig at forbrukeren vil oppsøke informasjonen?

Spørsmål 1 er opplagt. Forbrukeren befinner seg i sofaen når reklamen på TV ses.

Men hvor er det mest sannsynlig å oppsøke informasjon når man sitte hjemme i sofaen? Skal man benytte pc eller mobil?

CuraMed mente mobilen hadde høyest sannsynlighet og valgte mobilsiden fordi det tilfredsstilte informasjonsbehovet de mente forbrukeren hadde. På deres mobilside får man lett informasjon og kan delta i konkurranse med enkle klikk. I tillegg til dette gir mobilen nøyaktig statistikk over hvem som svarer og når de gjør det.

Eksperter hevder at det i 2015 vil være en milliard menesker som surfer på nettet via mobilen, og dette burde være grunnlag nok for fremtidig fokus på mobil-markedsføring.


3. Remarketing

Skjermbilde 2015-05-25 kl. 10.54.21

Hva er Remarketing? 

» Med remarketing blir det enklere å nå ut til folk som har besøk nettstedet ditt tidligere» (Google.no). 

Remarketing, eller atferdsbasert annonsering er blitt en vanlig måte å markedsføre seg mot potensielle/nåværende kunder. Remarketing foregår i hovedsak over nett, der det benyttes et søkeverktøy som lagrer forbrukerens tidligere brukervaner på nett, og som ved senere anledninger oppstår igjen i form av relevante annonser. Dette betyr at bedriften/virksomheten kan se hva den enkelte kunde tidligere har søkt på, for å videre synliggjøre dette for kunden på andre nettsteder. Da dette er en metode som fungerer over nett, er det mulig å segmentere avhengig av produkt og person. Dette fører til at bedriften reduserer sine kostnader, fordi reklamen/produktet ikke blir synlig for kunder utenfor segmentet.

Remarketing handler om å målrette budskap til brukere som allerede kjenner deg  (Synlighet.no)

 

Eksempler på Remarketing

sc

Et godt eksempel i dag tas utgangspunkt i Facebook. Dersom man søker opp et spesifikt elektronisk produkt, kan dette senere være synlig/tilgjengelig på andre aktuelle nettsider, som for eksempel i form av reklame på Facebook. Dette betyr at dine interesser følger deg på nett for at du som kunde skal bli oppmerksom på det som tidligere har blitt søkt på. Dette skaper en form for salgs-og oppmerksomhetseffekt.

 

Hvorfor Remarketing?

Bedriften/virksomhetens annonser kan vises når de befinner seg på andre nettsteder som er en del av for eksempel Googles Displaynettverk, dersom du bruker Google AdWords. Dette gjelder også dersom produktet/tjenesten søkes på i Googles søkenettverk.

Som nevnt ovenfor kan man ved hjelp av segmenter analysere deler av Analytics dataene til bedriften. En annen fordel med å kunne tilpasse disse som grunnlag for remarketingmålgrupper er deres bestemte brukergrupper man kan målrette en remarketingkampanje mot.

Dersom man for eksempel bestemmer seg for å identifisere en del av brukerne som har valgt å legge varer i handlekurvene sine, men ikke fullført et kjøp, kan disse brukerne være en målgruppe for remarketing. For disse, kan det være relevant å etablere annonser med rabatter synlig eller for eksempel gi dem tilbud om gratis frakt, alt i et forsøk om å føre dem videre i kjøpsprosessen.

 

Facebook Remarketing

Hva er Facebook-remarketing?

 • Det er muligheten til å annonsere på Facebook mot et publikum som har besøkt nettstedet ditt ved en tidligere anledning.

Hvorfor Facebook-remarketing?

 • Gjør de besøkende en god grunn/gjør dem oppmerksomme på å besøke siden på nytt.
 • Plasserer annonsene på Facebook som oppleves relevant, fordi man vet at de besøkende har vært inne på nettsiden av en grunn.

 

Metoder for remarketing hos Google

 • Standard remarketing: Synliggjøre annonser hos tidligere besøkende kunder på nettstedet.
 • Dynamisk remarketing: Viser dynamiske annonser til tidligere besøkende når de har vist interesse på nettstedet, når de surfer eller bruker apps.
 • Remarketing for mobilapper: Handler om å vise annonser til personer som har brukt en app/mobilnettsted.
 • Remarketinglister for søkeannonser: Handler om å vise annonser til tidligere besøkende når de utfører oppfølgingssøk på Google i etterkant av å ha forlatt nettstedet.
 • Video-remarketing: Handler om å vise annonser til personer som har sett videoene eller brukt yputibe-kanalen tidligere, eller når de ser videoen, nettsteder, apps.

 

Fordelen med Remarketing

 • Nå frem til folk når sjansen er størst for at de kjøper noe: fordi man har muligheten til å få kontakt med folk etter at de har besøkt nettstedet eller brukt mobilappen din. For eksempel når de søker etter produktet ditt, besøker andre steder, bruker andre apps.
 • Kan tilpasse remarketinglistene for å nå bestemte annonseringsmål: kan for eksempel opprette en liste som kalles ”brukere som har forlatt handlekurven” dersom man ønsker å vise annonser til personer som har lagt noe i handlekurven, men som ikke har fullført.
 • Stor rekkevidde: fordi man kan nå personene når de bruker google søk på over 2 mill nettsteder.
 • Oversikt over annonsene vises: fordi man kan få en oversikt over hvilke resultater kampanjene gir, hvor annonsene vises, hvilken pris man betaler)

 


Innlegget er skrevet på bakgrunn av en skoleoppgave i valgfaget digital markedsføring med fokus på digitale trender. Teamet content marketing/innholdsmarkedsføring er i hovedsak inspirert av e-boken produsert av MarkedsPartner. Videre er de ulike temaene skrevet på bakgrunn av statistikker, kronikker, artikler, biografier og blogginnlegg. Håper det skapte interesse! 


Kilder:

Aftenposten. 5 digitale trender for 2015. Lesedato: 16.februar 2015: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/5-digitale-trender-for-2015-7853921.html

Apple. Forsiden. Lesedato 17.februar 2015: https://www.apple.com/no/

Apple. Apple Pay. Lesedato 17.februar 2015: https://www.apple.com/apple-pay/

AirBnB. Forsiden. Lesedato 17.febarur 2015: https://www.airbnb.no/

Contentmarketinginstitute. About. Lesedato 17.februar 2015: http://contentmarketinginstitute.com/about/

Contentmarketinginstitute. The ultimate definition. Lesedato 17.februar 2015: http://contentmarketinginstitute.com/2007/07/the-ultimate-co/

Contentmarketinginstitute. What is content marketing. Lesedato 17.februar 2015: http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/

Contentmarketinginstitute. Guide customers through 6 points of content. Lesedato 17.februar 2015: http://contentmarketinginstitute.com/2012/02/guide-customers-through-6-points-of-content/

CMO. Three steps to brand. Lesedato 17.februar 2015: http://www.cmo.com/articles/2013/4/22/three_steps_to_brand.print.html

Eurobate. Mobilmarkedsføring. Lesedato 18.februar 2015: http://www.eurobate.no/markedsforing/

Forrester. Build The Case For Content Marketing On Efficiency, Differentiation, And Granular Metrics. Lesedato 18.februar 2015: https://www.forrester.com/Build+The+Case+For+Content+Marketing+On+Efficiency+Differentiation+And+Granular+Metrics/fulltext/-/E-res113417

Furu, Nina. Hva er content marketing/innholdsmarkedsføring. Lesedato 21.februar 2015: http://www.ninafuru.no/2013/11/08/hva-er-content-marketing-innholdsmarkedsforing/

Førsund, Erlend. Markedspartner, E-bok. Hvordan lykkes med content marketing. Lesedato 18.februar 2015: http://respons.markedspartner.no/ebok-content-marketing

Google, AdWords hjelp. Bruk remarketing for å nå frem til tidligere besøkende på nettsteder og appbrukere. Lesedato 24.mai 2015: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=no

Google, AdWords hjelp. Metoder for remarketing hos Google. Lesedato 24.mai 2015: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=no

Google, AdWords hjelp. Fordelen med remarketing. Lesedato 24.mai 2015: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=no

Google, AdWords hjelp. Hva er remarketing? Lesedato 24.mai 2015: https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=no

Google, AdWords hjelp. Google remarketing. Lesedato 24.mai 2015:http://www.wordstream.com/google-remarketing

Google, AdWords hjelp. Hvorfor remarketing? Lesedato 24.mai 2015: https://support.google.com/analytics/answer/6015314?hl=no

HansPetter.info. Hva er Content Marketing. Lesedato 18.februar 2015: http://hanspetter.info/2013/10/hva-er-content-marketing/

Hansen, Hans Petter. Facebook Remarketing-guide. Lesedato 24.mai 2015: http://www.slideshare.net/hpnhansen/facebook-remarketing-guide

Huffingpost. Starbucks-app. Lesedato 18.februar 2015: http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/07/21/starbucks-app-currency-coffee_n_5604747.html

HEINZ marketing. Marketing blog. Lesedato 18.februar 2015: http://www.heinzmarketing.com/blog/

Idium. 10 trender i sosiale medier du ikke har råd til å gå glipp av i 2015. Lesedato 18.februar 2015: https://www.idium.no/10-trender-i-sosiale-medier-du-ikke-har-rad-til-a-ga-glipp-av-i-2015/

Idium. 10 digitale markedsføringstrender for 2015. Lesedato 19.februar 2015: https://www.idium.no/10-digitale-markedsforingstrender-for-2015/

Inma. Topp 5 trender i mobilmarkedsføring. Lesedato 18.ebaruar 2015: https://www.idium.no/10-digitale-markedsforingstrender-for-2015/

Jernia. Hjemmefikserne. Lesedato 18.februar 2015: http://www.jernia.no/hjemmefikserne/

Leftbrainmarketing. Moderne teknologier som blokkerer tradisjonell markedsføring. Lesedato 18.februar 2015: http://leftbrainmarketing.net/2013/01/11-moderne-teknologier-som-blokkerer-tradisjonell-markedsforing/

Medialounge. Hovedfunn fra årets undersøkelse om content marketing. Lesedato 18.februar 2015: http://www.medialounge.no/hovedfunn-fra-aret-undersokelse-om-content-marketing

Markedsheltene. Hva er innholdsmarkedsføring. Lesedato 18.februar 2015: http://www.markedsheltene.no/innsikt/hva-er-innholdsmarkedsforing/

Markedsheltene. 3 nivåene av innhold og veien til content marketing. Lesedato 18februar 2015: http://www.markedsheltene.no/innsikt/de-3-nivaene-av-innhold-og-veien-til-content-marketing/

Mobizmag. 5 viktige trender for mobilmarkedsføring. Lesedato 18.februar 2015: http://www.mobizmag.no/2010/01/11/5-viktige-trender-i-mobil-markedsforing/

Markedspartner. Hva er content marketing, e-bok. Lesedato 19.februar 2015: http://respons.markedspartner.no/ebok-content-marketing

Pulizzi, Joe. Biografi. Lesedato 18.februar 2015: http://joepulizzi.com/bio/

Redgruppen. 5 digitale trender for 2015. Lesedato 19.februar 2015: http://redgruppen.no/5-digitale-trender-2015/

Skyworld. About us. Lesedato 19.februar 2015: http://www.skyword.com/about-us/

Synlighet. Display-annonsering/retargeting. Lesedato 24.mai 2015: http://www.synlighet.no/display-annonsering/retargeting/

VG-tv. Hjemmefikserne, video. Lesedato 19.februar 2015: http://www.vgtv.no/#!/kategori/216/hjemmefikserne

Vikse, Marianne. Slik målretter du annonsene dine mot de som ikke konverterer. Lesedato 24.mai 2015: http://mariannevikse.no/slik-malretter-du-annonsene-dine-mot-de-som-ikke-konverterer/

Wikipedia. Sigurd Sollien. Lesedato 19.februar 2015: http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Sollien

Please share my information and spread the word:

Published in Digital markedsføring Digital markedsføring - blogginnlegg 3

Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *