Skip to content →

Hvorfor er jeg fornøyd med Markedshøyskolen?

Jeg er på mitt fjerde semester på Markedshøyskolen nå, våren 2015. I løpet av halvannet år har jeg erfart en del som student, og derfor har jeg listet under det jeg mener kan være av fordel å lese dersom du skulle være interessert i denne utdanningen; en bachelor i Markedsføring.

– Og husk: Dette er mine meninger og mine erfaringer. Jeg bestemmer derfor ikke hvordan du kommer til å oppleve din studiehverdag.

Markedshøyskolen - kart

  • Plassering: Markedshøyskolen befinner seg sentralt i en av Karl Johans sidegater i Oslo sentrum. Dette gjør skolen lett tilgjengelig for studenter med kort avstand til både t-bane og Oslo sentralbanestasjon.
  • Små klasser: Markedshøyskolen er en privatskole som en del av Campus Christiania. Dette gjør at selve studiet koster penger, men dette er godkjent av Lånekassen. Skolen ønsker å være liten, og heller fokusere på hver enkelt elev. Dette gjør at hver klasse ikke er større enn ca 50 stk noe som gjør at det blir enklere å føle nærhet til forelesere og medelever. Foreleserene legger opp de fleste forelesningene slik at også studentene bidrar til undervisningen – Dette er svært effektivt! For nye studenter er dette også en fin måte å bli kjent med andre på og skape gode relasjoner.
  • Tilgjengelige forelesere: Fordelen på Markedshøyskolen er at foreleserne ønsker studentene sine velkommen når som helst utenom forelesningstimene. Om man har noen spørsmål eller forslag til undervisningsmetode er det bare å ta kontakt med foreleserne for en prat. Til forskjell fra en del andre skoler er foreleserne svært tilgjengelige på denne skolen, noe jeg selv har erfart og følt veldig behov for.
  • Eksamensopplegg: Det er ca fire fag og totalt åtte eksamener per semester. Fordelen med dette er at hvert fag gir to muligheter til å gjøre den endelige karakteren best mulig. Det er en gruppeeksamen (som teller 40 % av total karakter), og en 3t individuell eksamen (som teller 60 % av total karakter) i hvert fag. På mange måter kan det være en fordel å ha to eksamener i hvert fag. Årsaken til dette er at man erfarer samarbeid underveis i semesteret og blir dyktigere på å se pensum på en annen måte enn om man bare skulle hatt én eksamen i alle fag i slutten av hvert semester. Det er også nødvendig å erfare at det å kunne samarbeide med andre studenter fører med seg utrolig mye læring.
Please share my information and spread the word:

Published in Nyttige tips til studenten

Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *