Skip to content →

Hvordan ta de rette valgene og forstå nytten av sosiale medier? #SOME

Tema 1:

På hvilke måter kan du bruke begreper/termer/modeller fra analyser av sosiale nettverk til å forstå og analysere nytten av Facebook og LinkedIn? 

Sosiale nettverk blir ofte definert som et mønster av relasjoner som eksisterer mellom visse typer grupper (Magma). Det er stor forskjell på hvordan de sosiale nettverkene er bygd opp eller hva de innebærer, men felles for dem er at de skaper relasjoner og informasjon om flere mennesker samtidig, ofte innenfor spesielle interessefelt. Disse sosiale nettverkene eksisterer både på Facebook og LinkedIn, avhengig av hva hensikten med nettverket er – vennskap, bevaring av sterke familiebånd, interessefelt, organisasjoner, eller mer profesjonelle forhold.

Facebook og LinkedIn er begge digitale tjenester på nett. For de aller fleste, er Facebook den mest brukte digitale tjenesten.

En facebook-profil opprettes for å bygge og vedlikeholde de sterke båndene med venner, eller for å bevare kontakten med familie. Det blir opprettet grupper innenfor diverse interessefelt slik at man kan motta og gi informasjon som er relevant for en selv, og for å tilegne seg mer kunnskap.

LinkedIn derimot, har hatt en økning i antall medlemmer, og også her utvikles nettverket.

LinkedIn blir ofte sammenliknet med en elektronisk CV på nett. Her publiserer medlemmer skolegang, utdanning, jobb, frivillig arbeid, interessefelt og meninger.

Skjermbilde 2015-01-22 kl. 13.39.32

Ved å knytte forbindelser på dette nettstedet, skapes det sterkere bånd mellom mennesker med interesser, ofte mer profesjonelt. Her kan man anbefale hverandre, bli en del av et nettverk og bli lagt merke til på nett.

På sosiale medier som Facebook er ofte årsaken til antall brukere tilgjengeligheten og muligheten til å bevare kontakt med venner og følge med på nyheter. Dette beskriver det som blant annet defineres som sosial kapital.

Vi etablerer forbindelser mellom ulike grupper, og dersom man er medlem av en gruppe, er det ofte enklere å komme i kontakt med andre grupper som har fellestrekk med seg selv, noe som kalles bridging/brodbygging.

Videre kan det i slike grupper etableres en dypere forståelse og gjensidighet der man lærer å kjenne hverandre over tid.

For at en dypere forståelse eller gjensidighet skal etableres, blir man avhengig av at begge forholdene har sosial kapital (Gyldendal). Det vil si at en må ha tillit både til dem som står en nær og til dem som kan bidra med kunnskap, informasjon eller andre ressurser for å kunne videreutvikle seg og gjennomføre et mål, noe som kalles bonding/båndSkjermbilde 2015-01-22 kl. 13.29.34

Det blir ofte sagt at Facebook er nettstedet der det private foregår, mens LinkedIn er en profesjonell arena for kollegaer eller samarbeidspartnere. Bånd skapes gjennom disse nettstedene, noen svake og noen sterke. I de aller fleste tilfeller avhenger dette av hvor mye man engasjerer seg på nett. Er du villig til å benytte de sosiale mediene, oppdatere, dele og motta informasjon hyppig, øker også tilliten til andre i nettverket ditt og kompetansen innenfor ditt interessefelt.

 


Tema 2:

Er det greit å være venn med sjefen på Facebook?

 Mange vil mest sannsynlig synes det er vanskelig å avvise en venneforespørsel fra sjefen eller fra andre kolleger. Det kan sende feil signaler og skape unødvendige situasjoner på arbeidsplassen. Likevel bør ledere spørre seg hva de vil oppnå med å være Facebook-venn med ansatte. For er det virkelig nødvendig, og hva er fordelene eller ulempene med å knytte ”vennskap” gjennom sosiale medier, slik som på Facebook?   

 I utvikling med samfunnet, vokser også interessen for sosiale medier og digitale verktøy. For mange fører dette til økt kompetanse, kunnskap eller interesse. I noen tilfeller så stor interesse at venneforespørsler triller inn fra både kjente og ukjente. En uskreven regel vil i de fleste tilfeller innebære å avslå venneforespørsler fra ukjente, men hva gjør du dersom sjefen har sendt deg en venneforespørsel? Godtar du, eller ikke og hva blir konsekvensene uansett valg?

Hvorfor ønsker sjefen å være venn med deg på Facebook?

Det kan være lurt å stille seg dette spørsmålet for å forstå hensikten med dette vennskapet. Er det fordi sjefen ønsker å kontrollere deg? Ønsker han kontroll over ditt privatliv? Hva er det han vil oppnå? I noen tilfeller kan det være så enkelt som at sjefen er interessert i å ha kontakt med deg ved siden av, eller at han ser på en invitasjon som en hyggelig velkomst. I andre tilfeller kan en invitasjon være inngangen til en overvåkning større enn forventet og et evig press om å fremstille seg profesjonelt, objektivt og nøytralt, også for vennene sine på fritiden. Skal det være slik?

 Hvorfor godta venneforespørsler av sjef, kollegaer på Facebook?

Ved å godta venneforespørselen sender du signaler om at du er selvsikker, bevisst og klar for et vennskap på Facebook, samtidig som du får informasjon om din eventuelle sjefs liv på privaten. Å rydde, fjerne, redigere eller tilpasse profilen er noe de fleste kanskje ville vurdert i en slik situasjon i forkant – og dette er selvsagt helt overkommelig og svært forståelig for å unngå misforståelser eller inntrykk som kan skade din identitet senere i arbeidslivet.

Ved å skape et sosialt digitalt nettverk, vil også kontakten med sjefen bli annerledes, noe som kan være positivt. Sjefen vil få mer informasjon om dine interesser, og du som bruker vil motta informasjon om hans interesser. Dersom dere har noe til felles, kan dette oppfattes som positivt og relasjoner kan skapes ut av dette. 300px-Social-network

Det kan også være en fordel å godta denne venneforespørselen dersom du er interessert i sjefens adferd, interesser eller væremåte. På den måten kan du sammenlikne sjefens personlighet på jobb og privaten, selv om dette i svært mange tilfeller er vanskelig. Finner du noen felles venner med din sjef, kan også disse knytte sterke bånd. Og hva er vel bedre enn det?

 

Hvorfor avslå venneforespørsler av sjef, kollegaer på Facebook?

Ved å godta en venneforespørsel til en person du kanskje har et litt anstrengt forhold til, i den forstand at du ønsker å bli fremstilt på en profesjonell måte; kan føre med seg noen ulemper.

Sjefens hensikt med denne invitasjonen kan være fordi han ønsker å kontrollere deg og din bruk eller håndtering av sosiale medier for å få en fordypning i din personlighet.

På en annen side, kan sjefen se gjennom profilen din og få et inntrykk av deg som person digitalt. Dersom du er venn med noen sjefen din ikke har et godt forhold til, kan dette bli oppfattet som svært negativt da sjefen kan føle at du er lik denne personen. I tillegg kan det oppstå problemer dersom du er en aktiv bruker og publiserer statusoppdateringer, bilder eller videoer. Fra en sjefs ståsted kan dette oppfattes irritabelt, og bilder du kanskje ønsker å holde privat fra vedkommende blir synlig. Det vil i tillegg til dette bli vanskeligere å måtte forholde seg til fritiden, fordi det blir knyttet større bevissthet rundt publiseringer. Det kan rett og slett oppfattes svært slitsomt å måtte forholde seg til sjefen eller kollegaene dine sine oppdateringer på fritiden. Skjermbilde 2015-01-22 kl. 14.36.25

Å forklare seg på nett når en misforståelse eller en uheldig handling har forekommet kan i mange tilfeller være krevende.

Dersom du har andre venner på Facebook som ikke forstår bruken og nytten av sosiale medier, kan disse skape et feil inntrykk av deg som person. Med dette passer uttrykket ”dine venner speiler deg”.

Kanskje du har en venn sjefen din ikke liker som kan gi dårlig inntrykk, eller at du har venner som publiserer og tagger deg i bilder du ikke visste eksisterte hvor du var plassert i en situasjon som kan oppfattes uheldig.

En løsning i slike tilfeller kan være å danne egne grupper hvor man fritt kan dele bilder, videoer eller statuser, avtaler eller spørsmål som kun ses av medlemmene i gruppen, og ingen andre. Dette gjør det enklere å skille mellom jobb og privatliv –også på sosiale medier.

Dersom årsaken til at du er en del av Facebook er for å oppdatere familie og venner som bor langt unna, kan dette oppfattes svært slitsomt for en sjef og skape et inntrykk av evig oppmerksomhet. Noe som ikke trenger å være en selvfølge eller den reelle årsaken, ettersom det er kontakten med familie og nære venner som gjør det aktuelt og viktig. Din aktivitet vil med andre ord bli overvåket, fulgt med på, og ditt engasjement kan oppfattes feil dersom du uttrykker deg uklart, kort og konsist.

Skjermbilde 2015-01-22 kl. 14.38.42

Er du politisk engasjert og brenner for saker som sjefen din overhode ikke støtter, kan også dette føre med seg en rekke konsekvenser. Her er det verdt å nevne religion og samfunnsproblemer også. 

 

 

En konklusjon..  

 Med utgangspunkt i de ulike synspunktene ovenfor, er det nødvendig med en liten konklusjon. Det skal ikke være slik at man ikke skal kunne ytre seg med egne meninger på nett. Det skal være akseptert å engasjere seg politisk uavhengig av parti, rødt eller blått, religiøs eller humanist. Dette er fritiden, ikke arbeidstiden. Og det burde ikke påvirke en sjefs inntrykk av deg og din jobb.

Facebook er en sosial tjeneste som for de fleste benyttes til å opprettholde kontakt med familie og venner. LinkedIn derimot, blir som en elektronisk CV på nett, hvor kanskje det er mer relevant å ha et profesjonelt forhold.


Tema 3:

Sosiale medier har blitt et hyppig verktøy for markedsførere på nett, men hvorfor er det viktig at markedsførere har kompetanse, kunnskap, ferdigheter og holdninger i sosiale medier? 

En markedsførers jobb innebærer å tilpasse og tilfredsstille kundens behov, snakke med – og, ikke bare til kunden, samt jobbe for å skape gode relasjoner. Det innebærer også å synliggjøre seg selv, sine ideer, produkter og/eller tjenester for å bli lagt merke til.

Som markedsfører er ønske å synliggjøre seg selv, fremheve informasjon, nå målgruppen på en mest effektiv måte og mestre verktøy som gjør det enklere å tilpasse kunden individuelt. Det er viktig for en markedsfører å være tilgjengelig og besvare tilbakemeldingene fra potensielle eller nåværende kunder.

Ved å besvare tilbakemeldinger eller spørsmål, opprettes det et sosialt nettverk og relasjoner bygges (NDLA). 

Å følge trender, eller sagt på en bedre måte; være oppdatert på endringer, gjør det enklere å tilpasse seg samfunnet på nett. Å være en dyktig markedsfører i sosiale medier kan være nøkkelen til suksess. Årsaken til dette er fordi sosiale medier som oftest brukes av alle.

Disse mediene er lett tilgjengelig, enkelt å anvende, og det blir enklere å tilpasse etter målgruppen på grunn av den tilgjengelige informasjonen som finnes. Skjermbilde 2015-01-22 kl. 14.48.40

Å spre innhold kan være en utfordring, men i sosiale medier er dette enklere fordi det er en arena med både kollegaer, kunder eller leverandører tilstede. Dette gjør at det blir mer effektivt å få hjelp, hjelpe andre, motta og utvikle kunnskap innenfor sitt spesialiserende felt. På den måten bygges sosiale nettverk ved å være kanalunik (tilpasse innhold avhengig av kanal), og det blir enklere å oppdatere seg på nyheter for å kunne spesialisere seg videre.

Ved å være dyktig på sosiale medier, kan du følge med på utviklingen. Du kan se hvem du burde følge og tilpasse hvem du ønsker skal følge deg, ettersom hvordan du oppfører deg som markedsfører.

Hva er det som er utfordringen for markedsførere i dag? 

Mye av den tradisjonelle markedsføringen som innebærer å skape gode relasjoner og tilfredsstille kundens behov, er den informasjonen de fleste markedsførere sitter med når de ønsker å synliggjøre egen merkevare eller selge et produkt/tjeneste. Ettersom utviklingen i bruken av internett nærmest har eksplodert de siste årene, har også markedsføringen rettet mot kunder eller interessenter forandret seg. Det er ikke lenger like effektivt å kun fokusere på tilfredsstillelse av behov. Årsaken til dette er fordi det blir vanskeligere for markedsførere å skille seg ut, grunnet det store antallet produkter og tjenester som er tilgjengelige på markedet.

Hvordan skille seg ut i sosiale medier? 

For å differensiere seg og bli lagt merke til, er det helt avgjørende å beherske bruken av sosiale medier og de mulighetene kanalene gir. Utfordringen er å vite hvordan budskapet skal spres, samt hvilke sosiale medier som skal benyttes. De mest sentrale kanalene i dag, er Facebook, Twitter, blogg og Instagram. For å mestre bruken av de ulike kanalene, er det helt avgjørende å beherske kanalenes hensikt og funksjoner. Jeg har skrevet et innlegg om forståelsen av sosiale medier, inspirert av Cecilie Staude som du kan lese for å få en bedre forståelse. 

Det handler om å være kanalunik og forstå at hensikten med en blogg er formidling av informasjon i form av bilde eller tekst, og at Twitters funksjon er kort formidling av informasjon med relaterende #hashtags eller lenker for rask formidling (Cecilie Staude).

Vær kanalunik 

Dersom man som markedsfører kan se verdien og funksjonene til hver kanal, samt tilpasse innholdet avhengig av dette, er man kommet langt.

Den største feilen markedsførere gjør i dag, er nettopp å poste den samme informasjonen i alle mediene, uten å være oppmerksom på kanalenes hensikt.

I tillegg er det svært sentralt å være oppmerksom på de ulike medienes målgruppe. Dersom en markedsfører har kunnskap som tilsier at Instagram er en kanal tilpasset de yngre målgruppene, bør ikke en markedsfører som ønsker å rette sine produkter/tjenester mot eldre mennesker bruke Instagram som fremtredende kanal.

Dersom markedsførerne kjenner til de ulike kanalenes hensikt, blir det enklere å posisjonere seg på forskjellige måter mot målgruppene sine, forså å spesialisere sin markedsføring for å øke oppmerksomheten knyttet til sitt produkt/tjeneste. Dette fører til at det blir enklere å skape nettverkseffekter (deling av budskap i eget nettverk) og få økt oppmerksomhet (Nettverksøkonomi 2013).

En oppsummering: 

Skjermbilde 2015-05-31 kl. 15.00.46

Det er viktig å være tilgjengelig med nyheter, dele dem med omverdenen, være åpen for tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk, delta på arrangementer og tilegne seg kunnskap på bakgrunn av allerede eksisterende erfaringer. Dette fører til at din troverdighet og tillit øker, noe som er en fordel når nettverk skal bygges og forhold skal skapes. Mye av årsaken til at det også kan være lønnsomt å ha kompetanse i sosiale medier, er fordi det er svært billig og effektivt, og effektivitet er viktig når et budskap skal nås til flere mennesker.


Kilder:

Tema 1: 

Blogs. Bonding and bridging. Lesedato 17.januar 2015: http://blogs.worldbank.org/publicsphere/bonding-and-bridging

Forskning. Rik på sosial kapital. Lesedato 16.januar 2015: http://forskning.no/samfunnskunnskap-sosiale-relasjoner/2011/09/rik-pa-sosial-kapital

Gyldendal. Sosial kapital i et velferdsperspektiv. Lesedato 15.januar 2015: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sosialfag/Sosialt-arbeid/Sosial-kapital-i-et-velferdsperspektiv

Idebanken. Sosial kapital. Lesedato 18.januar 2015: http://www.idebanken.org/innsikt/sosial-kapital

Krokan, Arne 2013. Nettverksøkonomi. 1.utg. Oslo: Cappelen Damn AS

Online. Tips og råd på nett om deg på nettet. Lesedato 15.januar 2015: http://www.online.no/tips_rad/paa_nett/om_deg_paa_nettet.jsp

Magma. Sosial kapital, hvor står vi i dag. Lesedato 17.januar 2015: http://www.magma.no/sosial-kapital-hvor-staar-vi-i-dag

Magma. Styrken i det svake bånd. Lesedato 18.januar 2015: http://www.magma.no/styrken-i-de-svake-baand

Magma. Betydningen av svake og sterke bånd i sosiale nettverk. Lesedato 16.januar 2015: http://www.magma.no/betydningen-av-svake-og-sterke-baand-i-sosiale-nettverk

 

Tema 2:

Din side. Du kan fint være venn med sjefen. Lesedato 19.januar: http://www.dinside.no/846064/du-kan-fint-vaere-venn-med-sjefen

Nettavisen. Lesedato 19.januar 2015: http://www.nettavisen.no/2935779.html%20

ABCnyheter. Advarer mot å være venn med sjefen på Facebook. Lesedato 20.januar 2015: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2010/06/30/113001/advarer-mot-vaere-facebook-venn-med-sjefen

Arbeidsrom. Når sjefen vil bli venn på Facebook. Lesedato 20.januar 2015: http://www.arbeidsom.no/jobbtips/nar-sjefen-vil-bli-venn-pa-facebook/

Lokalhistorie. Social Network, bilde. Lesedato 20.januar 2015: https://lokalhistoriewiki.no/images/thumb/Social-network.jpg/300px-Social-network.jpg

Din side. Du kan fint være venn med sjefen, bilde. Lesedato 20.januar 2015: http://www.dinside.no/846064/du-kan-fint-vaere-venn-med-sjefen

Din side. Du kan fint være venn med sjefen, bilde. Lesedato 20.januar 2015: http://ww.dinside.no/846064/du-kan-fint-vaere-venn-med-sjefen

 

Tema 3:

Aarsand, Henning. Derfor har markedsføring blitt en stor utfordring for byråer og bedrifter. Lesedato 20.januar 2015: http://henningaarsand.com/2013/04/derfor-har-markedsforing-blitt-en-stor-utfordring-for-byraer-og-bedrifter/

Cappelen, Anders. PR og tradisjonell markedsføring. Lesedato 31.mai 2015: http://anderscappelen.no/2012/01/28/pr-og-tradisjonell-markedsforing/

Digitale tanker. Foreldre, engasjér dere på Kuddle – for barnas skyld. Lesedato 20.januar 2015: https://digitaletanker.wordpress.com/

Fosse, Alain. Det mangler kompetanse i sosiale medier. Lesedato 20.januar 2015: http://alainfassotte.com/2013/01/28/det-mangler-kompetanse-i-sosiale-media/

Hoummira, Samira. Forståelsen av sosiale medier, inspirert av Cecilie Staude. Lesedato 31.mai 2015: http://samirahoummira.com/2015/04/cecilie-staude-forstaelsen-sosiale-medier/

NDLA. Sosiale medier endrer kommunikasjonen. Lesedato 20.januar 2015: http://ndla.no/nb/node/57945

Sites. Google. Samarbeid i sosiale medier. Lesedato 20.januar 2015: https://sites.google.com/site/digitaltkompetent/fagstoff/samarbeide/sosiale-medier

Abc-net. Bilde. Lesedato 20.januar 2015: http://blogs.abc.net.au/canberra/2014/10/do-we-over-edit-our-facebook-lives-ginger-gorman-interviews-julie-posetti.html?site=canberra&program=canberra_afternoons

 

Please share my information and spread the word:

Published in Digital markedsføring Digital markedsføring - blogginnlegg 2

Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *